Sql Bağlantı Sızıntısı Tespit Etmek – Sql Connection Leaks

sorgusu ile hangi database’de ve hangi hostta ne kadar session olduğu öğrenilebilinir. Sonrasında hangi query’inin ne kadar sürdüğü konusunda şu alttaki komutta dbname ve hostname değiştirilelerek sızıntı olan query bulunabilinir.

 

MSSQL’de Queryler ve Performansları

 

Entity Framework 6 Working with Transactions

 

Trigger ile Loglama İşlemi

 

Database’de Bulunan Tüm Tabloları Silmek