druid where not filter – using druid not type filters

Bunu transformSpecsırasında yapabilirsiniz . 
http://druid.io/docs/latest/ingestion/transform-spec.html

Belgelere göre:

Dönüş özellikleri, Druid’in render yapma sırasında giriş verilerini filtrelemesine ve dönüştürmesine izin verir.

Herhangi bir sorgu filtresi için bunu uygulayın;

örnek kullanım :