Generate class from database table

TableName alanına tablo adını girip class üretebilirsiniz.