Ionic Chrome XMLHttpRequest cannot load Hatası

Merhabalar,

Ionic ile geliştirme yaparken bir web apiyi dahil ettiğiniz de chrome’da debug yapamıyorsunuz. IIS portlarından dolayı çakışma oluyor çapraz doğrulama yapamıyor. Ve console’da aşağıdaki hatayı veriyor.

XMLHttpRequest cannot load

Bunun çözümü masaüstüne bir kısayol oluşturun masaüstü>yeni>kısayol ve chrome’un bulunduğu yolu yazıp sonuna alttaki terminal kodlarını ekleyin kaydedin ve bu oluşturduğunuz kısayoldan uygulamanıza girmeyi deneyin problem çözülüyor.

Örneğin;

 “C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –disable-web-security –user-agent=”Android” –user-data-dir=”C:/temp-chrome-eng” 

SqlDataReader kullanırken olası sızıntı

İpucu:

Her nesnenin kapalı olduğundan emin olmak istiyorsanız SqlDataReader’ı aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

 

Silverlight’a Giriş ve Her Yönüyle XAML Yapısı

Merhaba değerli arkadaşlar;

Bu makalemizde XAML yapısından bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan başlayalım.

XAML

Extensible Application Markup Language ifadelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe’ye Genişletilebilir Uygulama İşaretleme Dili olarak çevirebiliriz. Benim için çok önemli olan bir detay daha ise XAML ‘zamıl’ şeklinde okunmaktadır. Lütfen! 🙂

XAML aslında XML yapıdaki bir dosyayı ifade eder. Silverlight projenizde ana sayfaya karşılık gelen MainPage.xaml dosyasını da irdeleyecek olursak XML’den başka bir şey olmadığını göreceksiniz.

Örnek olarak bir XAML dosyasını inceleyelim;

Bir silverlight sayfası, <UserControl> imleri arasında ifade edilir. Ve aslında sayfanın görsel yüzünün XML biçiminde kodlanmış hali gibi de düşünebilinir. XAML bir programlama ya da script değildir arkadaşlar. Görevi sadece sayfa yerleşimini yönetmektir. Ayrıca XAML yapısı silverlight haricinde WPF(Windows Presantation Foundation) uygulamalarında da kullanılan bir yapıdır. XML tarzında saklanması, taşınması ve yönetilmesini daha da kolaylaştırır. Kodlar XAML’a bağlı cs ya da vb dosyası içine yazılırlar. Sonuç olarak XAML yine XML yapısını koruyacaktır.

XAML ifadesi içerisine yazdığınız her öğe aslında bir sınıfı simgeler. Örneğin <Buton> ifadesini yazdığınız da aslında:

sınıfını ifade etmiş olursunuz. <UserControl> ifadesinin başında kullanılan x:Class ifadesi proje içindeki sınıfları XAML ile ilişkilendirmek için kullanılır.Bunların dışarısında yukarıda ki kodumuzu incelersek varsayılan olarak dört tane isim alanı, xmlns(XML Name Space) alanı <UserControl> düğümü içerisine ilave edilmiştir. Burada ki xmlns’ler XAML’in kullandığı referansları ifade eder. Öyle ki, XAML içinde yerleştirdiğimiz bir buton yada datagridin kullandığı isim alanı burada belirtilmelidir. Örneğin yukarıdaki kodumuzda Buton,TextBox ve Canvas gibi nesneler:

isim alanında bulunurlar. Eğer bu isim alanını XAML’dan çıkarırsanız Visual Studio ve bir başka editör bu öğeleri tanıyamayacaktır.

XAML Kod Yapısı ile ilgili konuşacak olursak; XAML’de arkadaşlarım XML’deki gibi Ağaç Yapısı vardır. Ne demektir bu? Yani şöyle, bir çok element iç-içe yerleştirilip kullanılabilinir. Örnek olarak grid nesnesi içerisine bir buton onun da içerisine TextBox elementi ekleyebilirsiniz. Deneyecek olursak;

Buton üzerine TextBox nesnemizi koyabildik. Burada dikkat etmemiz gereken ve kafalarda hep soru işareti bırakan nokta bir Windows veya ASP.NET uygulamasında her öğenin bir adı olmak zorundaydı yoksa IDE bize kızıveriyordu hemen, ama XAML yapısında her öğeye isim verme zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Örnek olarak ben yukarıdaki örneğimizde button nesnesine isim vermedim. Eğer nesnenizi kod kısmında kullanacaksınız isim vererek çağırırsınız, yok kullanmayacaksanız da nesnenize isim vermeyebilirsiniz. Bu olay XAML’ın okunurluluğu fevkalade arttıran bir özelliktir. Bir diğer önemli özellik ise XAML’in ağaç yapısının temelinde XML olduğu için <(küçüktür), >(büyüktür) ve “(çifttırnak) karekterlerini doğrudan kullanmanıza izin vermeyecektir. Çünkü bu karakterler XML yapısı için anlam ifade eden özel karakterlerdir. Peki ne yapacağız? Çift tırnak yerine “&quot”, küçüktür yerine “&lt” ve büyüktür yerine ise “&gt;” ifadelerini kullanıvereceğiz artık 🙂 Örneğin; <Button Content=”&lt;&quot;Oğuzhan&gt;” /> ifadesini verebiliriz.

Evet arkadaşlar, bu makalemizde XAML yapısından söz ettik.

Bir dahaki makalemizde görüşmek üzere.

Herkese iyi çalışmalar!

Access – Bir Tabloya Alan Eklenmesi

  • FieldName alanı kaydırılarak Takip Konusu başlığı bulunur. Mouse Field Name sütununun sol kenarına taşınır. Gösterge, sağ yönü gösteren bir oka dönüşecektir. Sol mouse düğmesi tıklanır
  • .Access satırın tamamını vurgulayacaktır. Tıklarken, mouse göstergesinin Takip Konusu alanının hemen solundaki gri bölümün dışına çıkmamasına dikkat edilmelidir.Takip Konusu satırı tümüyle vurgulanmış durumdayken, Insert tuşuna basılır.
  • Access yeni ve boş bir satır yerleştirecek ve takip Konusu alanını bir satır aşağı kaydıracaktır.
    Vurgulanan satırın Field Name sütunu bir kez tıklanır. Satırın vurgusu kaybolacak ve gösterge Field Name sütununun en solunda yer alacaktır.
  • Şimdi Köken sözcüğü girilir. Tab tuşuna basılarak gösterge Data Type sütununa taşınır. Access Text veri tipini önerecek ve ayrıca Data Type alanının sağında bir sekme sunacaktır. Sekmeyi tıklanarak liste açılır.
  • Text, Köken alanı için doğru veri tipidir. Ancak diğer seçenekleri görmek için aşağı ok düğmesi tıklanabilir.
  • Böylece ÖgrenciBilgi tablosuna yeni bir alan eklenmiş olur. Kontrol menü ikonu çift tıklanarak ya da X düğmesi kullanılarak ÖgrenciBilgi tablosu kapatılır. Access tabloda yapılan değişikliklerin kaydedilmesinin istenip istenmediğini sorunca, OK tıklanır.

MSSQL’de Queryler ve Performansları

 

Entity Framework 6 Working with Transactions

 

Trigger ile Loglama İşlemi